Norfeus - Il·luminació LED

Projectes

Innovació en enllumenat de rotondes

(Badia del Vallès, Barcelona)

Norfeus ha dissenyat la nova generació de llumeneres d’alta eficiència energètica per rotondes, amb un disseny futurista optimitzat per la tecnologia LED, oferint un increment extra de rendiment i durabilitat respecte a les adaptacions a LED de les llumeneres per rotondes tipus campana de la nostra competència.
Les primeres rotondes il·luminades en l’àrea metropolitana de Barcelona han estat un èxit, per exemple en la ciutat de Badia del Vallès estan molt satisfets amb el resultat obtingut, donant lloc a més actuacions amb els nostres projectors per a rotondes NFS-STADIUM-RO. Tècnicament, destacar que la versió del projector de 120W, el punt Tc del mòdul LED només arriba als 48ºC a temperatura ambient de 25ºC donant lloc al increment per dos de la durabilitat de la lluminària respecte a les lluminàries LED actuals per a rotonda tipus campana i un increment de l’eficiència en un 12% amb les mateixes condicions i tipus de LED. També s’optimitza la durabilitat del LED DRIVER (font d’alimentació a corrent constant) amb un extra de refrigeració assegurant la vida més enllà de les 100.000h

Innovació en enllumenat de rotondes Innovació en enllumenat de rotondes Innovació en enllumenat de rotondes Innovació en enllumenat de rotondes