Norfeus - Il·luminació LED

Projectes

Adaptació de llumeneres amb KIT LED a una urbanització

(Malla, Barcelona)

Adaptació a LED de les llumeneres existents, equipades amb tecnologia de làmpades de vapor de mercuri. Es van substituir els equips per un KIT d’última generació de tecnologia LED amb doble nivell. En les zones més allunyada s’activen per detecció de presència, optimitzant així el consum energètic.

Adaptació de llumeneres amb KIT LED a una urbanització Adaptació de llumeneres amb KIT LED a una urbanització Adaptació de llumeneres amb KIT LED a una urbanització
Tornar